Blogg

Blogg

19.05.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Mon, May 21, 2018 23:45:02
19.05.2018: Årsmøtet i Risør falt midt i den lange godværsperioden som Sør-Norge stadig opplever, og det var veldig hyggelig å ha årsmøtet i nærheten av kanoner og i badende sol. Personvern-policy for AOF ble som foreslått vedtatt som foreløpig fram til høsten, og medlemmene oppfordres til å kommer med kommentarer og forslag til justeringer. Mht offiserskurset ble det som foreslått besluttet sett noe mer på før det så kunngjøres for medlemmene til kvalitetssikring, kommentarer, forslag mv. Offiserskurset planlegges vedtatt på neste ordinære årsmøte i mai 2019. NAT planlegges å komme ut igjen ila sommeren.