Blogg

Blogg

24.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, March 24, 2018 17:33:51
Det vises til vedtektenes paragraf 10: Det kunngjøres herved at ordinært årsmøte i AOF avholdes lørdag 19.05.2018 kl 1800 i Sjømannsforeningens hus i Risør, tilsvarende som for forrige årsmøte.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende ila 07.04.2018, fortrinnsvis på mail til artillerietsoffisersforening@gmail.com. Innmelding av saker kan også sendes pr vanlig postgang til foreningens adresse inntil videre: c/o Fjordveien 61 c, 1363 HØVIK.