Blogg

Blogg

28.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Wed, February 28, 2018 15:01:03
Det har kommet inn innbetalinger fra ukjente og også fra ekskluderte medlemmer. Vi har tidligere bedt om å få kontonummer for å få returnert beløpene, men har ikke mottatt dette de siste månedene. Det gis herved en siste frist til ukjente og også ekskluderte medlemmer til ila av 3 - tre - uker fra dags dato, å framsende foreningen aktuelle kontonumre. Dersom dette ikke mottas av styret innen nevnte frist, så blir beløpene som tidligere meddelt registrert som gaver til foreningen.

Foreningen er forøvrig svært takknemlig for de for gaver og støttebeløp som har kommet inn ila de siste årene, og vurderer derfor en egen ordning med støtte-medlemskap og annet som planlegges foreslått for ordinært årsmøte i mai 2018, ettersom det synes å være veldig mange som ønsker foreningen vel. Så derfor: Takk til alle som har støttet foreningen til nå, og på forhånd takk til de som vil vurdere å gjøre det også i framtiden. Hjertelig takk alle sammen!