Blogg

Blogg

18.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 02:05:58
Det har ila de siste år vært en forskyvning i medlemsmassen, der vi nå etterhvert har flere og flere medlemmer nedover langs kyststripen mot Sørlandet, og færre og færre i tidligere tunge medlems-områder. Dette gjør at stedsvalg for årsmøter framover også trolig vil flytte etter, og bli en plass nedover den bløde kyststribe.


FORELØPIG PROGRAM FOR VÅREN 2018

07 mars: Besøk på M314 Alta på Akershus-stranda inkl orientering og servering

10 mars: Deltagelse på ABMs Ball i Det Gylne Palæ i Arendal Gamle Rådhus

(Kontakt sekretær på karl.mevold@kmfinans.no for nærmere info)

?? april: Utflukt til Oslo Handels Gymnasium og bunkers-anlegget der fra krigens dager

?? mai: Årsmøte. Dato tas ut senere ifm at det søkes å finne et nytt sted nærmere

der flere og flere medlemmer holder hus.

Det blir saluttkurs også i år, men endelig tidspunkt er ikke avsluttet enda.


Mht utgivelse av NAT igjen, er det forhåpninger om at vi skal få ut dette igjen ila sommeren. Dialog rundt dette med aktuelle aktører/leverandører vil foregå utover våren.

Ellers blir det som vanlig gjort slik at om vi skulle komme over noen aktuelle ting for medlemmene, så legges dette straks inn i programmet. Vi håper alle finner noe som faller i smak.