Blogg

Blogg

15.12.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:48:30
Etableringen av AOFs nye ridderorden - Gylne stjerne - har vært markert i flere omganger det siste året, og kuliminerte med selve ridderslagningen 15.12.2017. De som ikke hadde anledning til å delta der vil få tildelingen ila våren ifm mindre arrangementer. Vi hadde en flott seremoni i Fanehallen på Akershus festning, og etterpå var det servering i Forsvarsmuseets kantine tvers over plassen. Takk til alle som har gjort dette mulig. Et større arrangement planlegges til sommeren 2018.