Blogg

Blogg

09.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, March 11, 2018 22:53:40
Det ekstraordinære årsmøtet 9mars i Risør

14 medlemmer møtte: Styret fikk i oppgave å utarbeide forslag til personvern-policy og ordning med offiserskurs fram til ordinært årsmøte i mai 2018. Årsmøtet ga korreks til styret mht at man hadde vært altfor tålmodige og ettergivende med sabotørene, og forlangte vesentlig lenger eksklusjon enn det styret foreslo (dobling). Som nytt styremedlem ble valgt Pål Walum, og som nytt æresmedlem ble valgt Egil Bakke. Risør ble valgt som nytt fast sted for årsmøte (Se vedlagte referat).