Blogg

Blogg

29.11.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:22:26
29.11.2017: Artilleriinspektøren holdt et meget interessant foredrag om status i Artilleriet, og både tidligere og nåværende medlemmer møtte fram for å høre foredraget. Det knytter seg noe forventninger til at det muligens vil bli besluttet nytt artilleriskyts før jul en gang.