Blogg

Blogg

11.06.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, September 03, 2017 13:30:44
Saker som styret jobber med:


a Resten av sommer og høst-programmet ser foreløpig ut som følger:

14-18.06.2017: Nordisk stevne med NMKF i Halmstad

18-20.07.2017: Utflukt til Tøjhusmuseet

04-06.08.2017: Gustmeyer i Risør hele helgen
30.09.2017 : Ridder-soire for riddere av Gylne Stjerne

En gang i okt : Foredrag av artilleriinspektøren okt/nov

Stae Barbara : Kristiansand, Stavern(?), Rena. Mer info senere.

Turer/utflukter som er under vurdering eller klargjøring:

Utflukt Larvik, noen NMKF foredrag/utflukter, Utflukt til Horten

for å besøke den gamle fregatten som er blitt tilknyttet marine-museet der.

Forøvrig gjøres det som vanlig slik at alle hensiktsmessige foredrag/turer/

utflukter mv som dukker opp, legges inn i programmet hvis det antas

formålstjenlig.


b Tilrettelegging av Ridder-soireen i slutten av september. Den blir lagt til

området Rena. Eksakt adresse blir klart ila ca medio august.