Blogg

Blogg

02.06.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, September 03, 2017 13:06:25
Vedlagt følger referat fra årsmøtet 03.05.2017. (Se 04.04.2017 nedenfor for innkallingen til årsmøtet med innkomne saker mv).