Blogg

Blogg

17.05.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Fri, May 26, 2017 22:06:18
17.05.2017: RIDDERFROKOST ifm GYLNE STJERNE: De fleste riddere har som alle andre sine egne planer for 17mai, men det lyktes oss å samle en del av dem og noen ledsagere til Ridderfrokost på Grilleriet i Operapassasjen i Oslo. Etterpå slo vi og de av dem som hadde tid i sitt program seg sammen med Orlogsforeningen i Oslo Militære Samfund (OMS). Nye bånd ble knyttet gjennom hyggelige samtaler, og til slutt på dagens ridderprogram var salutten kl 1200 på Akershus festning. En fin dag og en flott markering.