Blogg

Blogg

21.04.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 21:06:10
Vedlagt følger innkalling til ordinært årsmøte 19.05.2018 i Risør. Se vedlegg.


10.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 21:03:47
10.03.2018: Hoff-ballet i Arendal hos Arendal Borgerlige Militaire (ABM) er en sann glede å delta på. Høy stemning i flotte omgivelser: Gourmet-mat og Biedermeiere om hverandre arrangert på en fornem måte. Takk for at vi fikk komme - vi kommer gjerne igjen!


16.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 21:02:10
Vi hadde en flott tur til Oslo Handels Gymnasium og det gamle hovedkvarteret til tyskerne under krigen: Så populært at vi må kjøre en runde til (akkurat som med minesveiperen M314 ALTA) for å få med absolutt alle av medlemmer og artillerivenner og mange venner og bekjente. Artig å se skrivebordet til Falkenhorst og Terbovens telefon bare for å nevne noe. Neste tur kommer trolig ila mai en gang hvis vi får til det.

08.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 20:48:55
Vi måtte ha 2 runder i mars for å få med alle medlemmer og artillerivenner, og M314 ALTA ble godt mottatt som sted å besøke. Båten ser ut som en metallbåt, men det meste er treverk. Den eldre minesveiperen hadde mye interessant å by på, og stemningen rundt besøket var god. Mange møtte TIDLIG opp for å bli med (se bildene)

09.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, April 19, 2018 22:55:14
Noen bilder fra det ekstraordinære årsmøtet 09.03.2018: Sjømennenes hus ute på odden har ikke bare fin utsikt utover mot Stangholmen, det er også omgitt av kanoner, til glede for alle artillerioffiserer og artillerivenner. Det å avslutte årsmøtet med et måltid er også en god tradisjon, noe som f.eks også Norsk Artillerilaug og andre praktiserer.24.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, March 24, 2018 17:33:51
Det vises til vedtektenes paragraf 10: Det kunngjøres herved at ordinært årsmøte i AOF avholdes lørdag 19.05.2018 kl 1800 i Sjømannsforeningens hus i Risør, tilsvarende som for forrige årsmøte.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende ila 07.04.2018, fortrinnsvis på mail til artillerietsoffisersforening@gmail.com. Innmelding av saker kan også sendes pr vanlig postgang til foreningens adresse inntil videre: c/o Fjordveien 61 c, 1363 HØVIK.09.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, March 11, 2018 22:53:40
Det ekstraordinære årsmøtet 9mars i Risør

14 medlemmer møtte: Styret fikk i oppgave å utarbeide forslag til personvern-policy og ordning med offiserskurs fram til ordinært årsmøte i mai 2018. Årsmøtet ga korreks til styret mht at man hadde vært altfor tålmodige og ettergivende med sabotørene, og forlangte vesentlig lenger eksklusjon enn det styret foreslo (dobling). Som nytt styremedlem ble valgt Pål Walum, og som nytt æresmedlem ble valgt Egil Bakke. Risør ble valgt som nytt fast sted for årsmøte (Se vedlagte referat).03.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, March 03, 2018 20:20:38
Kjære artillerivenn! Denne gangen går turen til Oslo sentrum og vi kan friste med befaring ombord på den gamle minesveiperen M314 Alta som ligger ved Akershus-stranda. Vi får orientering om båten og dens historie, får "klatre" litt rundt omkring på båten og får pizza og drikke for den hyggelige penge: 50,- pr person.

Vi møtes utenfor båten torsdag 08.03.2018 kl 1900. Opplegget tar ca 1,5 timer. Ta gjerne med venner og bekjente. Påmelding skjer til jan.petter.husebye@gmail.com. Frist for påmelding: 06.03.2018 kl 1200. Vel møtt!

Styret

28.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Wed, February 28, 2018 15:01:03
Det har kommet inn innbetalinger fra ukjente og også fra ekskluderte medlemmer. Vi har tidligere bedt om å få kontonummer for å få returnert beløpene, men har ikke mottatt dette de siste månedene. Det gis herved en siste frist til ukjente og også ekskluderte medlemmer til ila av 3 - tre - uker fra dags dato, å framsende foreningen aktuelle kontonumre. Dersom dette ikke mottas av styret innen nevnte frist, så blir beløpene som tidligere meddelt registrert som gaver til foreningen.

Foreningen er forøvrig svært takknemlig for de for gaver og støttebeløp som har kommet inn ila de siste årene, og vurderer derfor en egen ordning med støtte-medlemskap og annet som planlegges foreslått for ordinært årsmøte i mai 2018, ettersom det synes å være veldig mange som ønsker foreningen vel. Så derfor: Takk til alle som har støttet foreningen til nå, og på forhånd takk til de som vil vurdere å gjøre det også i framtiden. Hjertelig takk alle sammen!

23.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Fri, February 23, 2018 18:28:21
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9 mars 2018

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært årsmøte 9 mars 2018 ifm saker som trenger behandling, bl.a Forslag om nytt æresmedlem, Forslag om policy for personopplysninger, Forslag om offiserskurs for medlemmer, Forslag om nytt fast sted for årsmøter mv.

Vel møtt!
18.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 02:05:58
Det har ila de siste år vært en forskyvning i medlemsmassen, der vi nå etterhvert har flere og flere medlemmer nedover langs kyststripen mot Sørlandet, og færre og færre i tidligere tunge medlems-områder. Dette gjør at stedsvalg for årsmøter framover også trolig vil flytte etter, og bli en plass nedover den bløde kyststribe.


FORELØPIG PROGRAM FOR VÅREN 2018

07 mars: Besøk på M314 Alta på Akershus-stranda inkl orientering og servering

10 mars: Deltagelse på ABMs Ball i Det Gylne Palæ i Arendal Gamle Rådhus

(Kontakt sekretær på karl.mevold@kmfinans.no for nærmere info)

?? april: Utflukt til Oslo Handels Gymnasium og bunkers-anlegget der fra krigens dager

?? mai: Årsmøte. Dato tas ut senere ifm at det søkes å finne et nytt sted nærmere

der flere og flere medlemmer holder hus.

Det blir saluttkurs også i år, men endelig tidspunkt er ikke avsluttet enda.


Mht utgivelse av NAT igjen, er det forhåpninger om at vi skal få ut dette igjen ila sommeren. Dialog rundt dette med aktuelle aktører/leverandører vil foregå utover våren.

Ellers blir det som vanlig gjort slik at om vi skulle komme over noen aktuelle ting for medlemmene, så legges dette straks inn i programmet. Vi håper alle finner noe som faller i smak.15.12.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:48:30
Etableringen av AOFs nye ridderorden - Gylne stjerne - har vært markert i flere omganger det siste året, og kuliminerte med selve ridderslagningen 15.12.2017. De som ikke hadde anledning til å delta der vil få tildelingen ila våren ifm mindre arrangementer. Vi hadde en flott seremoni i Fanehallen på Akershus festning, og etterpå var det servering i Forsvarsmuseets kantine tvers over plassen. Takk til alle som har gjort dette mulig. Et større arrangement planlegges til sommeren 2018.

12.12.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:42:24
Utover høsten har vi innledet samarbeide med M314 (minesveiperen som ligger ved Akershus-kaia når den ikke er på tokt) og Orlogsforeningen og tilstøtende foreninger. For nå i moderne tider er det om å gjøre å stå sammen og samarbeide for å gjøre hverandre sterkere, og samtidig by på besøk, utflukter og aktiviteter for våre medlemmer. Vi var bl.a med da Orlogsforeningen avd Fredrikstad ble etablert i høst, og her nå i desember så deltok vi på julebordet deres. Vi forsøker å få til besøk for AOF ila våren på M314.

09.12.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:31:02
Barbara i Stavern er like bra: Full fart der også. Artig å se at innslaget av og interessen rundt historiske drakter stadig tar seg opp. Takk for en hyggelig aften.

02.12.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:27:36
Stae Barbara i Kristiansand er alltid hyggelig å delta på. Og da er det akkurat som i Nord-Norge: Man kjører gjerne et par kaffekok for å komme i trivelig lag.

29.11.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 01:22:26
29.11.2017: Artilleriinspektøren holdt et meget interessant foredrag om status i Artilleriet, og både tidligere og nåværende medlemmer møtte fram for å høre foredraget. Det knytter seg noe forventninger til at det muligens vil bli besluttet nytt artilleriskyts før jul en gang.

19.11.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Mon, November 20, 2017 01:51:03
Møtereminder - Vi får foredrag av Artilleriinspektøren onsdag 29.11.2017 kl 1900 i Forsvarsmuseets aula på Akershus festning. Gratis enkel servering ifm møtet. Både nåværende og tidligere medlemmer er velkommen!

18-20.07.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, September 03, 2017 13:46:14

18-20.07.2017: Del 1. Tøjhusmuseet i København er danskenes forsvarsmuseum, og er verdt en tur for de som ikke har vært der. Vårt eget forsvarsmuseum er flott, men danskene ligger ikke noe etter oss. Og så gir det jo også et godt inntrykk av at du finner kanoner og materiell her helt tilbake til 1500-tallet! Også det at du kan løpe 3 x 60metere på rad før du butter i veggen på andre siden, gir følelse av å være i et romslig lokale. Og når du har med deg Sigbjørn Bratlien som vi hadde (våpenhandler av rang og kapabel på 16 språk!!! Vel - han har bare kontroll på 12 av dem nå sier han) så kan han fortelle deg forhistorien og bakgrunner, årsaker, tekniske data osv så du nesten mister pusten. Det han ikke vet om våpen er ikke verdt å vite. Han imponerte oss stort med sine kunnskaper! (Se forøvrig artikkel om ham i NAT for et par år siden da vi besøkte ham hjemme på Skarnes).

Danskene har forøvrig en særdeles smart lys-setting, som vi aldri har sett på noe museum noe sted før: Du kan ta bilder av alle utstilte gjenstander UTEN å få 8-10 reflekser fra lamper og spots inn på bildet du tar. Meget smart.14-18.06.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, September 03, 2017 13:37:52
14-18.06.2017: Del 1 av 5. Via NMKF er det i år tredje gangen vi deltar på nordisk stevne som går hvert 2.år på omgang mellom Norge, Finland, Danmark og Sverige. Vi besøkte den karelske brigaden for 4 år siden, for 2 år siden var vi i Aalborg, og i år gikk turen til Halmstad i Sverige. Vertsnasjonene er veldig flinke til å legge opp program og opplegg for alle veteraner og deltagere, og det er naturlig nok fullt hus hver gang. Takk for et flott arrangement.

14-18.06.2017: Del 2 av 5. Med NMKF på nordisk stevne i Halmstad i Sverige: Vi fikk bl.a klatre ombord på marinefartøyer og fikk delta på flyoppvisninger. På den første oppvisningen hadde de hentet fram en Spitfire fra krigens dager og lot den ta alle de akrobatiske øvelser vi kunne komme på. Og det var jo bare DEN LYDEN å høre motorbrølet fra den. Så litt sånn sukat i øynene var det nok på de fleste av oss ja...

14-18.06.2017: Del 3 av 5. Med NMKF på nordisk stevne i Halmstad i Sverige: Man skal være sprek for å delta her, og der er folket, selv om snittalderen er høy: Den ene dagen var det veldig mye ståing og gåing, og med bare en liten stund på brakka var det nesten så litt av piffen gikk ut av gutta på kvelden. Men det varte ikke lenge. Dagen derpå var alle i 100 igjen...

14-18.06.2017: Del 4 av 5. Med NMKF på nordisk stevne i Halmstad i Sverige: Siste dagen er det stor bankett, utdeling av premier for alle forbrødrings-konkurransene vi har deltatt på, masse taler og spøk og skjemt. Alle i toppform og svært fornøyde med tingenes tilstand. Svenskene hadde riktig lagt seg i selen her og ga oss VELDIG MYE på de dagene vi var der.

14-18.06.2017: Del 5 av 5. Med NMKF på nordisk stevne i Halmstad i Sverige: Presidenten i NMKF (Brovold), NK (Sannes) og Generalsekretær Kampestuen-Berntzen var etter banketten meget fornøyd med det hele, og nå er det bare å dra hjem og forberede det neste nordiske stevnet om 2 år som skal være være hjemme i Norge. Men uansett: Tusen takk til vårt svenske broderfolk for et strålende opplegg og et flott arrangement!

11.06.2017

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, September 03, 2017 13:30:44
Saker som styret jobber med:


a Resten av sommer og høst-programmet ser foreløpig ut som følger:

14-18.06.2017: Nordisk stevne med NMKF i Halmstad

18-20.07.2017: Utflukt til Tøjhusmuseet

04-06.08.2017: Gustmeyer i Risør hele helgen
30.09.2017 : Ridder-soire for riddere av Gylne Stjerne

En gang i okt : Foredrag av artilleriinspektøren okt/nov

Stae Barbara : Kristiansand, Stavern(?), Rena. Mer info senere.

Turer/utflukter som er under vurdering eller klargjøring:

Utflukt Larvik, noen NMKF foredrag/utflukter, Utflukt til Horten

for å besøke den gamle fregatten som er blitt tilknyttet marine-museet der.

Forøvrig gjøres det som vanlig slik at alle hensiktsmessige foredrag/turer/

utflukter mv som dukker opp, legges inn i programmet hvis det antas

formålstjenlig.


b Tilrettelegging av Ridder-soireen i slutten av september. Den blir lagt til

området Rena. Eksakt adresse blir klart ila ca medio august.
« PreviousNext »