Blogg

Blogg

08.07.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, July 08, 2018 23:02:20
Vedlagt følger møtereminder ifm utflukt til Oscarsborg lørdag 14.07.2018. Vel møtt!
(Max deltagere på turen: 20 personer. Førstemann til mølla).
24.06.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, July 08, 2018 22:57:07
Flott tur til slottet 24.06.2018: Man fylles med andakt når man vises gjennom alle de aktuelle rom og saler som ligger inne i omvisningsprogrammet. Takk for en hyggelig tur.15.06.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Fri, June 15, 2018 23:57:38
MØTEREMINDER IFM BESØK TIL DET KONGELIGE SLOTT

Etter forslag er utflukten satt til søndag 24.06.2018 kl 1300. Pris pr person er kr 50,- og det blir kjeks, twist og kaffe etter omvisningen inne på slottet. Påmelding til karl.mevold@kmfinans.no ev til jan.petter.husebye@gmail.com senest mandag 18.06.2018 kl 1800. Hjertelig velkommen!

Styret


15.06.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Fri, June 15, 2018 23:50:11
Møtereminder ifm 210års jubileum for slaget på Prestebakke, der slaget på lørdag 16.06.2018 gjenskapes med norske og svenske styrker, men kanonskyting mv. Se vedlagte møtereminder.
22.05.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Wed, May 23, 2018 22:10:29
Møtereminder ifm arrangementet Kongen kommer 1704 i Fredrikstad lørdag 26.05.2018
Se vedlagte pdf-fil.21.05.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Tue, May 22, 2018 00:05:35

Program for AOF utover sommeren blir bl.a følgende:
26mai: Kongen Kommer 1704 i Fredrikstad, et historisk
gate og teaterspill med Kong Fredrik IVs Tambourafdeling.
03-07juni: Normandie-tur med historiker Max Hermansen
som guide. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen.
16juni: Historisk arrangement ved Prestebakke utenfor
Halden. Alle detaljer er ikke klare enda.
17juni: Omvisning på det Kongelige slott. (Denne har gått
flere år nå, men siden vi stadig får spørsmål om den så
gjentas denne utflukten).

Øvrige program-detaljer utover sommeren avventer noe mer avklaring før vi kan gå ut med dem: De flettes inn i programmet straks vi har info nok, og remindere legges ut på forhånd på nettsidene våre. Vi håper alle finner noe som kan passe for dem.

Det planlegges også eget arrangement for riddere av Gylne stjerne.19.05.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Mon, May 21, 2018 23:45:02
19.05.2018: Årsmøtet i Risør falt midt i den lange godværsperioden som Sør-Norge stadig opplever, og det var veldig hyggelig å ha årsmøtet i nærheten av kanoner og i badende sol. Personvern-policy for AOF ble som foreslått vedtatt som foreløpig fram til høsten, og medlemmene oppfordres til å kommer med kommentarer og forslag til justeringer. Mht offiserskurset ble det som foreslått besluttet sett noe mer på før det så kunngjøres for medlemmene til kvalitetssikring, kommentarer, forslag mv. Offiserskurset planlegges vedtatt på neste ordinære årsmøte i mai 2019. NAT planlegges å komme ut igjen ila sommeren.


17.05.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, May 17, 2018 22:25:17
17.05.2018: Norges første Odd Fellow batteri ble etablert idag etter at flere medlemmer av AOF så muligheten for å videreutvikle samarbeidet med andre organisasjoner. Saluttbatteriet vil som alle andre saluttbatterier kunne brukes ved ulike anledninger, men foreløpig har vi bare kanoner på utlån. Tanken er å erverve kanoner og dresse opp personell slik at vi etterhvert kan stille komplette kanonbetjeninger. Hyggelig var det også at personell fra den nyopprettede Odd Fellow Riders allerede har kommet med i batteriet. Flere Odd Fellow brødre har meldt sin interesse, men hadde ikke anledning til å dukke opp på markeringen kl 0800 idag. VG-tv intervjuet flere av oss nede ved Tordenskiold-statuen etterpå ifm den skarpe salutten der. Gratulerer med dagen!27.04.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Fri, April 27, 2018 23:04:0527.04.2018: Foreningens to æresmedlemmer - Ob Stein Bjørnsen og kapt Egil Bakke - ble hedret idag med ridderordenen Gylne stjerne ifm en kort seremoni i Akersgaten 18 i Oslo, et meget fornemt sted i nærheten av Stortinget. Vi gratulerer!

I ettermiddag dro våre medlemmer Adriana og Jørgen Riiser på opplærings-tok med M314 Alta, for å se om dette kan være noe å anbefale for våre øvrige medlemmer senere i år ev neste år. Vi får rapport etter at de er tilbake.
21.04.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 21:06:10
Vedlagt følger innkalling til ordinært årsmøte 19.05.2018 i Risør. Se vedlegg.


10.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 21:03:47
10.03.2018: Hoff-ballet i Arendal hos Arendal Borgerlige Militaire (ABM) er en sann glede å delta på. Høy stemning i flotte omgivelser: Gourmet-mat og Biedermeiere om hverandre arrangert på en fornem måte. Takk for at vi fikk komme - vi kommer gjerne igjen!


16.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 21:02:10
Vi hadde en flott tur til Oslo Handels Gymnasium og det gamle hovedkvarteret til tyskerne under krigen: Så populært at vi må kjøre en runde til (akkurat som med minesveiperen M314 ALTA) for å få med absolutt alle av medlemmer og artillerivenner og mange venner og bekjente. Artig å se skrivebordet til Falkenhorst og Terbovens telefon bare for å nevne noe. Neste tur kommer trolig ila mai en gang hvis vi får til det.

08.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, April 21, 2018 20:48:55
Vi måtte ha 2 runder i mars for å få med alle medlemmer og artillerivenner, og M314 ALTA ble godt mottatt som sted å besøke. Båten ser ut som en metallbåt, men det meste er treverk. Den eldre minesveiperen hadde mye interessant å by på, og stemningen rundt besøket var god. Mange møtte TIDLIG opp for å bli med (se bildene)

09.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, April 19, 2018 22:55:14
Noen bilder fra det ekstraordinære årsmøtet 09.03.2018: Sjømennenes hus ute på odden har ikke bare fin utsikt utover mot Stangholmen, det er også omgitt av kanoner, til glede for alle artillerioffiserer og artillerivenner. Det å avslutte årsmøtet med et måltid er også en god tradisjon, noe som f.eks også Norsk Artillerilaug og andre praktiserer.24.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, March 24, 2018 17:33:51
Det vises til vedtektenes paragraf 10: Det kunngjøres herved at ordinært årsmøte i AOF avholdes lørdag 19.05.2018 kl 1800 i Sjømannsforeningens hus i Risør, tilsvarende som for forrige årsmøte.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende ila 07.04.2018, fortrinnsvis på mail til artillerietsoffisersforening@gmail.com. Innmelding av saker kan også sendes pr vanlig postgang til foreningens adresse inntil videre: c/o Fjordveien 61 c, 1363 HØVIK.09.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sun, March 11, 2018 22:53:40
Det ekstraordinære årsmøtet 9mars i Risør

14 medlemmer møtte: Styret fikk i oppgave å utarbeide forslag til personvern-policy og ordning med offiserskurs fram til ordinært årsmøte i mai 2018. Årsmøtet ga korreks til styret mht at man hadde vært altfor tålmodige og ettergivende med sabotørene, og forlangte vesentlig lenger eksklusjon enn det styret foreslo (dobling). Som nytt styremedlem ble valgt Pål Walum, og som nytt æresmedlem ble valgt Egil Bakke. Risør ble valgt som nytt fast sted for årsmøte (Se vedlagte referat).03.03.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Sat, March 03, 2018 20:20:38
Kjære artillerivenn! Denne gangen går turen til Oslo sentrum og vi kan friste med befaring ombord på den gamle minesveiperen M314 Alta som ligger ved Akershus-stranda. Vi får orientering om båten og dens historie, får "klatre" litt rundt omkring på båten og får pizza og drikke for den hyggelige penge: 50,- pr person.

Vi møtes utenfor båten torsdag 08.03.2018 kl 1900. Opplegget tar ca 1,5 timer. Ta gjerne med venner og bekjente. Påmelding skjer til jan.petter.husebye@gmail.com. Frist for påmelding: 06.03.2018 kl 1200. Vel møtt!

Styret

28.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Wed, February 28, 2018 15:01:03
Det har kommet inn innbetalinger fra ukjente og også fra ekskluderte medlemmer. Vi har tidligere bedt om å få kontonummer for å få returnert beløpene, men har ikke mottatt dette de siste månedene. Det gis herved en siste frist til ukjente og også ekskluderte medlemmer til ila av 3 - tre - uker fra dags dato, å framsende foreningen aktuelle kontonumre. Dersom dette ikke mottas av styret innen nevnte frist, så blir beløpene som tidligere meddelt registrert som gaver til foreningen.

Foreningen er forøvrig svært takknemlig for de for gaver og støttebeløp som har kommet inn ila de siste årene, og vurderer derfor en egen ordning med støtte-medlemskap og annet som planlegges foreslått for ordinært årsmøte i mai 2018, ettersom det synes å være veldig mange som ønsker foreningen vel. Så derfor: Takk til alle som har støttet foreningen til nå, og på forhånd takk til de som vil vurdere å gjøre det også i framtiden. Hjertelig takk alle sammen!

23.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Fri, February 23, 2018 18:28:21
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9 mars 2018

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært årsmøte 9 mars 2018 ifm saker som trenger behandling, bl.a Forslag om nytt æresmedlem, Forslag om policy for personopplysninger, Forslag om offiserskurs for medlemmer, Forslag om nytt fast sted for årsmøter mv.

Vel møtt!
18.02.2018

Aktuelt fra styretPosted by Jan Petter Husebye Thu, February 22, 2018 02:05:58
Det har ila de siste år vært en forskyvning i medlemsmassen, der vi nå etterhvert har flere og flere medlemmer nedover langs kyststripen mot Sørlandet, og færre og færre i tidligere tunge medlems-områder. Dette gjør at stedsvalg for årsmøter framover også trolig vil flytte etter, og bli en plass nedover den bløde kyststribe.


FORELØPIG PROGRAM FOR VÅREN 2018

07 mars: Besøk på M314 Alta på Akershus-stranda inkl orientering og servering

10 mars: Deltagelse på ABMs Ball i Det Gylne Palæ i Arendal Gamle Rådhus

(Kontakt sekretær på karl.mevold@kmfinans.no for nærmere info)

?? april: Utflukt til Oslo Handels Gymnasium og bunkers-anlegget der fra krigens dager

?? mai: Årsmøte. Dato tas ut senere ifm at det søkes å finne et nytt sted nærmere

der flere og flere medlemmer holder hus.

Det blir saluttkurs også i år, men endelig tidspunkt er ikke avsluttet enda.


Mht utgivelse av NAT igjen, er det forhåpninger om at vi skal få ut dette igjen ila sommeren. Dialog rundt dette med aktuelle aktører/leverandører vil foregå utover våren.

Ellers blir det som vanlig gjort slik at om vi skulle komme over noen aktuelle ting for medlemmene, så legges dette straks inn i programmet. Vi håper alle finner noe som faller i smak.Next »